Navijači

Navijači

Za klub su oduvijek navijali najvjerniji lokalni simpatizeri, ali sa ubrzanim rastom kluba probudila se velika navijačka atmosfera, pa je logičnim slijedom nastala navijačka skupina pod imenom Crvena legija.

Napretkom kluba nastala je ideja da se oformi grupa navijača, sa strukturom i hijerarhijom, što se kao ideja ipak dugo nosilo u mislima. Sve je krenulo 23.02.2014. na prvoj i osnivačkoj skupštini simpatizera kluba. Osnovano je udruženje navijača, te službenim aktima formirano, objavljeno pred nadležnim institucijama, registrirano sa svojim pečatom, logom, statutom i hijerarhijom.

Šira javnost u Bosni i Hercegovini ipak na navijačke skupine gleda sa dozom prijezira i nezainteresiranosti, zbog učestalih nereda na bh. nogometnim terenima. Međutim, ako se upustite u avanturu sa navijačima FK Mladost, mogli bi ste se uvjeriti da to nije jedini trend na ovim prostorima.

Oni tvrde da su se oformili kao navijačka skupina kojoj nije primaran zadatak da podržava i prati svoj klub, nego se na osnivačkoj skupštini jednoglasno dalo do znanja da se tu radi o skupini ljudi koja će biti društveno odgovorna sa jakim osjećajem za lokalnu zajednicu odakle potječu, za Kakanj, Doboj, ali i Bosnu i Hercegovinu.