MGM Farm Akademija

MGM Farm Akademija

Akademija fudbala MGM Farm nastala je prvenstveno sa ciljem omasovljavanja fudbala i okupljanja mladih talentiranih fudbalera kojima će se ponuditi jedinstven način profesionalog razvoja i sportskog usavršavanja.

Akademija neće biti isključivo bazirana na mlađim kategorijama koje se već bave fudbalom i aktivno treniraju već svima koji žele da probaju i aktivno se uključe u fudbal. Cilj akademije je stvarati nove kvalitetne generacije mladih fudbalera.

Osnovna načela i metodologija Akademije MGM Farm su: profesionalan razvoj, timski duh, respekt, edukacija i odgovornost od kojih neće biti apsolutno nikakvih odstupanja.

Fudbalska filozofija akademije predstavlja brz, moderan i napadački fudbal sa dosta kombinatorike i tehničkih detalja.

Akademija je inovativnog karaktera, te prenosi znanja i iskustva drugih akademija iz raznih zemalja Svijeta.

Jedna od takvih stvari su detaljno i planski napravljeni programi rada i trenažni procesi za svaku dobnu kategoriju kako bi se od samog starta ispravno razvijali. Pored toga uvijek će se raditi ulazna testiranja za nove članove kako bi ih shodno znanju i trenutnim sposobnostima mogli razvrstati u adekvatne selekcije, a za stalne članove akademije radit će se kvartalna testiranja kako bi se mogao dobiti detaljan uvid u napredak svakog člana akademije posebno.

Ono što je također vrlo bitno jeste da će svaka grupa/kategorija imati maksimalno 14 do 16 dječaka sa kojima će raditi odlični treneri i asistenti kako bi se svakom članu akademije moglo pristupiti individualno, a sve u cilju što boljeg i bržeg razvoja i napredovanja. Kako to praksa nalaže bit ćemo uključeni u sva takmičenja koja su u organizaciji Kantonalnog fudbalskog saveza te mnogo lokalnih i internacionalnih turnira.

Akademija MGM Farm teži da postavlja nove standarde kako u Kaknju tako i u Bosni i Hercegovini.